Solutions

Oplossingen voor de praktijk

Uw machine kan nog een tijdje mee, maar dan moeten er wel de nodige modificaties worden verricht. Een kolfje naar de hand van BGS&S die het verbeteren van bestaande grafische afwerkmachines als een kernactiviteit beschouwt.

Dankzij jarenlange ervaring, zowel praktisch als theoretisch, is BGS&S in staat om bestaande systemen te vernieuwen en te verbeteren. Dat doen we voor een breed scala machines en systemen die op de markt zijn.

Hoger rendement met bestaande machines

We bieden een aantal creatieve oplossingen waardoor het rendement van bestaande apparatuur stijgt, zonder dat u hoeft te investeren in compleet nieuwe machines of productielijnen. Daarbij gaat het om het optimaliseren van bestaande machineconcepten, of het aanbrengen van technische voorzieningen waardoor de machine beter loopt of bijvoorbeeld insteltijden worden verkort.

Maatwerk

Ook is het mogelijk dat u zelf vragen hebt hoe bepaalde machines beter of handiger kunnen presteren. Ook voor dit maatwerk is BGS&S op het terrein van grafische afwerkmachines u natuurlijke partner. Graag sparren we met u over de mogelijkheden en vanzelfsprekend krijgt u een helder plan van aanpak en overzichtelijke offerte voor we aan de slag gaan.

Meer weten? Klik [hier] om een e-mailtje te sturen

 

Robotica

 Frond Photo

Wij hebben ervaring met de volgende merken

Omron MBO num palamides perfecta kba